Weerdata help boer met besluite

Weerdata help boer met slim besluite

‘Data’ is deesdae ‘n gonswoord, maar sonder die regte platforms is dit onmoontlik om te weet wat om met die data te doen. Metos-weerstasies bied die oplossing met ’n platform wat die data kan ontleed om ’n boer meer insig te gee.

FieldClimate is die web- en selfoontoepassing waartoe ’n verbruiker gratis
toegang kry saam met elke Metos-weerstasie wat gekoop word. FieldClimate
versamel uurliks hiper-gelokaliseerde data vanaf die weerstasie en gee dit weer in ’n
visuele formaat wat maklik is om te lees. Dit kan onder meer groeiende graad-dae, koue-eenhede en Delta T bereken.

ONTWIKKELING

Groeiende graad-dae is eenhede wat gebruik word om die groei en ontwikkeling van
gewasse en insekte tydens die groeiseisoen te skat. Die beginsel is dat groei slegs sal plaasvind wanneer ’n spesifieke basistemperatuur oorskry word. Hierdie basistemperatuur is anders vir elke spesie en word wetenskaplik bepaal.

BOT VAN BOME

Koue-eenhede speel ’n rol by sagtevrugte, waar ’n sekereaantal koue-eenhede benodig word om die bome se winterrustydperk (dormansie) te breek en sodoende die bome te laat bot. Te min koue-eenhede kan lei tot vertraagde bot van bome of te min bome wat bot, en dus ’n laer opbrengs. Produsente kan koue-eenhede gebruik
om te bepaal of hulle rus chemies moet breek. Sommige produsente gebruik
snoeipraktyke om die effekte van ons warm winters te bestuur. Hierdie praktyke
verhoog egter insetkoste. Die ideaal sal die ontwikkeling van kultivars wees wat meer bestand is teen die newe-effekte van warmer winters. Koue-eenhede sal ’n groot rol in dié navorsing speel.

GEWASBESKERMING

Met die beperkte hoeveelheid chemiese middels wat beskikbaar is, asook om insetkoste so laag moontlik te hou, is dit belangrik om gewasbeskermingsprodukte
op presies die regte tyd toe te dien. Só kan die produsent die meeste waarde
uit die toediening kry. Delta T, wat beskryf word as ’n maatstaf van die oorlewing
van ’n druppel, word bereken met behulp van temperatuur en relatiewe humiditeit.
Met ’n hoër Delta T verdamp water vinnig, is die druppels kleiner en dit veroorsaak

wegdrywing. Die druppels beland dus nie op die teiken nie. Druppels wat wel op die teiken beland, word vinnig droog, wat opname van die gewasbeskermingsproduk verlaag. Wanneer Delta T weer te laag is, bly die druppel langer nat, maar die risiko is groter dat die druppel afrol of afreën. ’n Delta T-waarde van 2 tot 8 word as die ideale tyd beskou om bespuitings te doen. Met die aktivering van die weervoorspellingsfunksie word toegang verkry tot funksies soos werkbeplanning en diereproduksie. Die werkbeplanningfunksie neem klimaatstoestande in ag
en dui in die vorm van grafieke aan wanneer dit die beste tyd sal wees om kunsmis toe te dien, te plant, te oes en te bespuit.
In die geval van diereproduksie kan ’n weerstasie op dieselfde plek as waar die diere staan, deur middel van FieldClimate aandui of die temperatuur en humiditeit druk op die diere plaas al dan nie.

SIEKTEMODEL

Die aktivering van ’n siektemodel kan baie waardevol wees. ’n Siektemodel gebruik weerstoestande om die risiko vir die ontwikkeling van ’n plaag by ’n gewas te bereken. Gunstige toestande vir die ontwikkeling van plae verskil by verskillende
spesies, dus is die siektemodel en sy berekeninge uniek vir elke plaag. ’n Hoë risiko kan aandui dat dit nodig is om ’n gewasbeskermingsproduk toe te dien om daardie plaag te bestry, al is dit nie noodwendig met die blote oog in die land
sigbaar nie. Tot dusver is sowat 80 siektemodelle beskikbaar vir verskeie
gewasse. Vir mielies is daar byvoorbeeld siektemodelle vir blaarskroei en grysblaarvlek. Sojaboonroes en Sclerotinia is voorbeelde van siektemodelle by sojabone.

’n Produsent kan nie meer vandag besluite neem sonder om data te raadpleeg nie. Deur voorkomend en slim op te tree, kan die produsent water, tyd
en geld bespaar. Insetkoste en risiko kan só beperk word.FieldClimate kan die produsent bystaan om data in wins te verander.