Van DATA tot INSIG

Daar word gesê dat die wêreld se mees waardevolle kommoditeit nie meer olie is nie, maar data. Alhoewel die ervaring en kundigheid wat oor geslagte oorgedra is ontsettend baie beteken, is dit te midde van klimaatsverandering, ‘n groeiende populasie en stygende insetkoste nie meer genoeg nie. Elke besluit het ‘n invloed op jou opbrengs en data is die sleutel daaragter.

Die klimaat, is seker een van die mees kritiese en onvoorspelbare faktore in plantgesondheid. Die Interregeringspaneel oor Klimaatsverandering voorspel dat helfte van die wêreld se wingerde uitgewis sal wees teen 2050 en dat die ineenstorting van vee- en mielieproduksie, soos ons dit vandag ken, waarskynlik is sodra aardverwarming 3°C sedert die pre-industriële era bereik. Ons staan tans op sowat 1°C en daar word voorspel dat ons 1.5°C sal bereik teen 2030. Dis dus belangrik om te weet wat die invloed van die klimaat op jou gewas is en om ingelig daarop te reageer.

Deur ‘n weerstasie op die plaas te installeer, samel jy data soos temperatuur, humiditeit, reënval, blaarnatheid en vele meer in. Hierdie data kan jy op ‘n historiese wyse vergelyk met die opbrengs wat daardie seisoen gerealiseer het. Dit skep vir jou ‘n maatstaf om jou huidige seisoen mee te vergelyk. Nog meer van waarde is data wat intyds ingeligte besluitneming kan lei. Wanneer jy ‘n weerstasie installeer, maak seker dit beskik oor funksies soos delta T wat ideale spuitvensters aandui, daaglike evapotranspirasie wat jou kan lei in besproeiingsplanning, en siektemodelle om te verseker jou gewas is beskerm wanneer infeksierisiko die hoogste is. Metos SA se FieldClimate platform dui hierdie insigte veral op ‘n maklike wyse aan.

Die potensiaal van jou gewasbeskermingsproduk lê grotendeels opgesluit in jou toedieningstegniek. Deposisie effektiwiteit word omskryf deur die persentasie dekking van die aktiewe bestanddeel op die teiken asook die kwaliteit en eenvormigheid van die verspreiding daarvan oor die blaar. Watersensitiewe papiertjies is in die verlede gebruik om dit te meet, maar dit simuleer die verspreiding van water, nie die aktiewe bestanddeel nie, en selfs dan is dit nie ‘n goeie verteenwoordiging van ‘n blaar se oppervlakte nie. Nog ‘n uitdaging is om ‘n kwantitatiewe waarde aan die kwaliteit van die deposisie te gaan Koppel eerder as wat mens net met die oog vergelyk. Dropsight is ‘n nuwe produk op die mark wat met behulp van ‘n fluorescent kleurstof, UV lig en ‘n toep op jou selfoon uiteindelik nou vir die produsent ‘n waarde aan sy toedieningstegniek kan Koppel.

Verder moet die data ingewin deur rekordhouding, blaarmonsters, residumonsters en satellietbeelde nie onderskat word nie. Maak laastens seker dat jy nie met hope data sit, maar nie waardevolle insigte daaruit kan kry nie. Kies die regte platforms en vennote om saam met jou deur die vierde industriële rewolusie ‘n pad te stap.

Vir meer inligting, kontak Carina Olivier by 083 805 9335 of colivier@winfieldunited.co.za.